Menu

Home

Verhalen

Links

Gastenboek

 

 

 

 

 

Krantenknipsel Utrechtsch Nieuwsblad 29-7-1958

(van één onzer verslaggevers)

Wantoestanden aan de Loevenhoutsedijk.

Water tot halve meter onder de huizen.

De heer P.L. Vermeulen aan de Loevenhoutsedijk te Utrecht pompt om de andere dag rioolwater onder de huizen uit. Waar het lek zit begrijpt niemand, maar vast staat dat de bewoners ernstig overlastondervinden van het kwalijk riekende
water.

Utrechters al jaren last van verstopte afvoer.

Om de andere dag bromt er aan de Loevenhoutsedijk een kleine waterpomp, die een stroom drabbig water de straat op spuwt. Het is de heer P.L.Vermeulen, die hem bedient en de buurt kijkt toe, onderwijl sprekend over het euvel, waarmee de bewoners van de Loevenhoutsedijk nu reeds lang te maken hebben.

Vloeren aan het verschimmelen.

Twee jaar geleden werden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de straat. Daar is toen een bulldozer aan te pas gekomen, die met zijn grotbak hier en daar een stuk uit de rioolbuis heeft gepakt. De gemeentewerklieden metselden de gaten dicht met dakpannen en maakten de straat af.

Aldus het verhaal zoals de bewoners van de Loevenhoutsedijk dat vertelden, toen zij pas goed met de gevolgen van de werkzaamheden kennis maakten. Gevolgen die tot op de huidige dag voortduren. Door de beschadigingen aan het buizenstelsel stagneert van tijd tot tijd de afvoer van het rioolwater uit de huizen van een paar percelen. Men zegt dertig. Het vuile stinkende water zou moeten worden opgenomen door de hoofdriolering die midden onder de straat loopt, maar het loopt nu sedert twee jaar onder de vloeren van de huizen. Het verspreidt een akelige lucht.

 

Om de andere dag.

Onder enkele huizen staat het water 30 cm hoog en wanneer het regent, wel een halve meter. De heer P.L. Vermeulen heeft raad geschaft door van zijn werkgever een motorpomp te lenen, waarmee hij om de andere dag drie kwartier bezig is om de rioolwateroverlast kwijt te raken in de straatput.

We hebben kortelings de Gemeentelijke Bouw- en Woningdienst gewaarschuwd, zo vertellen de bewoners. Er is iemand komen kijken en die zei dat het in behandeling was. Sedert twee jaar krijgen de bewoners van de Loevenhoutsedijk, volgens hun zeggen, nul op het request en ze zijn teneinde raad. Waar moet je nu naar toe om in ieder geval een willig oor te krijgen? Zou de Bouw- en Woningdienst nu iets kunnen doen?

Niet slapen.

Eén van de bewoners van de getroffen huizen, de heer Elschot, is volkomen afhankelijk van de medemens en ligt hulpeloos in een kamer, waarvan het raam niet open kan. Deze patiënt kan soms niet slapen van de doordringende geur van het afvalwater, dat door de naden van de vloer naar boven komt.

Een goed jaar geleden, zo herinneren de bewoners zich, heeft de Dienst Openbare Werken zich met de kwestie ingelaten. Er is toen in perceel 12 een lek gerepareerd en nadien was de straat een korte tijd verstoken van de narigheid. Het water kwam echter terug. Toen is een inspecteur verschenen van Openbare Werken, die met poeders de stroom kleurde en constateerde, dat het water uit de riolering afkomstig was. Hij zou één en ander rapporteren.

Omdat er niets gebeurde en men toch een oplossing moest zien te vinden voor de nattigheid die de vloeren doet verschimmelen en de huizen verzakken, belde men de Utrechtse Waterleiding Maatschappij met de vraag of deze even kon komen kijken of de waterleiding wellicht de schuldige was. Dit bleek niet zo te zijn.

Desgevraagd deelde de Bouw- en Woningdienst mee dat 30 juni een klacht van de bewoner van perceel 10 is ontvangen en dat men de zaak ernstig neemt. Er is een onderzoek ingesteld, dat wijst in de richting van een rioolgebrek, wat weer ressorteert onder Openbare Werken. De Dienst van Openbare Werken deelde mee dat men bezig is de oorzaak van de narigheid te vinden. Dit is niet eenvoudig gebleken, maar zodra men precies weet wat er aan de hand is, zou men maatregelen treffen.

De bewoners hopen dat het onderzoek niet langer zal vergen dan strikt noodzakelijk is, omdat men er al zo lang mee tobt.

Wilt u reageren op dit verhaal klik dan hier

Terug naar verhalen.

 
 
 

|| Gerard van Veenendaal/Thea van Hoeijen || Copyright© 2012 || disign by Ron ||